Архітектура

Здійснюємо проектування лише енергоефективних об`єктів:



  • Пасивних будинків
  • Активних будинків
  • Сонячних будинків

  • житлових та громадських будівель
  • рекреаційних комплексів
  • автономних еко поселень та садиб
  • об'єктів у сфері HoReCa



Енергоефективний об`єкт – це будівля, витрати теплової енергії в якій помітно нижче нормативних значень витрат теплової енергії, встановлених в даний час. Енергоефективні будинки - найбільш зручні, сучасні та ефективні типи енергонезалежних, енергозберігаючих будівель, в яких оптимізований процес енергоспоживання.

Пасивний будинок

Пасивний будинок (нім. Passivhaus) – це енергоефективна будівля, в якій тепловий комфорт досягається виключно за рахунок попереднього підігріву (або охолодження) маси свіжого повітря, необхідного для підтримання в приміщеннях повітря високої якості, без його додаткової рециркуляці.
Пасивний будинок є незалежною енергосистемою, в якій витрати теплової енергії на опалення такі малі, що окрема система опалення є непотрібною або ж потреба в тепловій енергії мінімальна –не більше 15 кВт·год/м²рік. Комфортна температура досягається за рахунок підігріву припливного повітря взимку, влітку в пасивному будинку кондиціонер не потрібний.



Активний будинок

 

Активний будинок – це енергоефективна будівля з позитивним енергобалансом, тобто – це будинок, інженерні системи якого генерують енергії більше, ніж необхідно для його нормальної експлуатації. Активний будинок виробляє стільки енергії, що може віддавати її назад в центральну мережу і, таким чином, є джерелом доходу, а не витрат. Позитивний енергетичний баланс активного будинку досягається за рахунок широкого використання альтернативних джерел енергії - поновлювані джерела, до яких відносять енергію сонця, вітру, морів, річок, біомаси, тепла Землі, та вторинні енергетичні ресурси, які існують постійно або виникають періодично у довкіллі. Активний будинок - це синергія концепції пасивного будинку та «розумної» інженерії (системи забезпечення та операційної системи, що функціонально пов’язані між собою та усіма електроприладами будівлі, якими можна керувати централізовано – з пульта-дисплею, через ПК, інтернет).



Сонячний будинок

 

Сонячний будинок - це енергоефективна будівля, яка не менше 50% своєї потреби в теплі забезпечує завдяки використанню лише сонячної енергії (пасивної та активної). Коли така потреба забезпечується на 100% за рахунок сонця, то така будівля автоматично вважається «зеленою».